Alphens
Kozakkenkoor

Aankomende optredens

Concert Marienmunster Duitsland
vr 02 okt 2020
Kulturstiftung Marienmunster

Oproep

Repetities weer begonnen

Nieuwe leden moeten nu de stap zetten! De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in de Maranathakerk, Jongkindt Coninckstraat 2 in Alphen aan den Rijn. Het koor kan versterking gebruiken van eerste tenoren. Alweer hebben twee nieuwe leden zich gemeld.

Lees meer...

2e Lustrum 2007 - 2017

REPERTOIRE.
Russische titel Fonetische uitspraak Vertaling
1 многая лета Mnogaja ljeta Een leven in welstand en vrede, gezondheid en geborgenheid en voorspoed in al het goede geve God
2 Сулико
Soeliko Dwalend door het bos zoek ik je graf. Waar ben je toch, mijn lieve Soeliko?
3 Дух Твой Благий Doech tvoj blagiej Laat Uw goede Geest mij leiden op het juiste pad.
4 Ах ты Ноченька Ach, ti notsjenka Ach, lieve kleine nacht,
Ach, jij donkere kleine nacht,
Met wie zal ik de tijd doorbrengen.
5 Благослови душе моя Господа Blagoslowie doesje moja
gospoda Loof, mijn ziel, de Heer. Hoe wonderbaarlijk zijn Uw werken, o Heer.
6 Заветный камень
Zawetniej kamjen Het land is in de wazige verte niet te zien. De schepen zijn verdwenen.
7 Когда мы были на войне
Kakda miej bielie na vojnje Toen wij in oorlog waren
Was daar elke gedachte aan je geliefde of je vrouw.
9 Что так скучно, что так грустно Sjto tak skoetsjno,
sjto tak kroestno Dat is zo saai, dat is zo triest.
10 Свете тихий
Swetje tiechiej O vreugdevol licht van de hemelse glorie van de Onsterfelijke hemelse Vader, en van de gezegende Heilige Jezus Christus.
11 Великая ектения
Velikaya Yekteniya Grote litanie (gebed om God aan te roepen om genade af te smeken)
12 тебе поём
Tebje pajom Wij zingen tot u. Wij loven u. Wij danken u, Heer. Wij bidden tot u, onze God.
13 Отче наш Otsje nasj Onze Vader, die in de hemel zijt
14 Любо, братцы, любо
Ljoeba bratsi ljoeba Het is heerlijk te leven, lieve broers, en om bij onze ataman te zijn
15 Двенадцать Разбойников Dwenadtsat razbojnikov Er leefden eens 12 rovers. Een van hen was de rover hoofdman Kudejar. De rovers vergoten veel bloed van vrome Christenen.
16 Соловьи
Salawie Nachtegalen, nachtegalen
Stoor de soldaten niet. Laat de soldaten nog even slapen.
17 Да исправится молитва моя Da iesprawietsa molietwa
moja Laat mijn gebed voor U als wierook oprijzen Mijn geheven handen als een avondofferande.
18 Солдатушки браво ребятушки Soldatoesjkie bravo
rebjatoesjkie Soldaten, brave jongens
19 Выхожу один я на дорогу Wiechazjoe adien ja na darogoe
Ik ga alleen op de weg. Door de mist glinstert het op het smalle pad. De nacht is stil. De woestijn hoort God.
20 Прощание славянки
Prosjanieje Slavjankie Vaarwel vaderland, denk aan ons. Vaarwel familie vergeef ons. Vaarwel vaderland, denk aan ons. Vaarwel Familie en vrienden, niet iedereen van ons komt terug.
21 Непроходимая врата Njeprochodiemaja wrata Onbegaanbare poorten
22 Пейте, братцы, попейте Petje bratsie papejtje Drink, mijn vrienden, een drankje, maar giet het niet op de grond
23 Солнце Скрылось за горою Sontse skrielasj za garojoe De zon verbergt zich achter de heuvel
24 Конь Konj Ik ga met mijn paard naar buiten. In de donkere nacht ga ik zacht door het veld lopen. Ik en mijn paard, wij gaan samen door het veld.
25a Приидите поклонимся Prieiedietje, pokloniemsja Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel. Schenk de overwinning op haar vijanden en bescherm Uw gemeente door Uw kruis.
26 Місяць на небі
Miesjats na nebie De maan staat aan de hemel. De sterren stralen Op zee vaart stilletjes een bootje
27 Чарка на посошок
Tsjarka na pasasjok Ach, het Slavisch leven is vol ontmoetingen en afscheid.
Na de vele glaasjes volgen vergetelheid en uiteindelijk …berouw.
28 Казаки в Берлине
Kazakie v-Berlienje Kozakken naar Berlijn
29 Накинув плащ
Nakienoev plasjtsj Ik zal je bij je raam met mijn gitaar en lied niet wakker maken, ik stoor je dromen niet, schoonheid.
30 Тихая Ночь
Tiechaja notsj Stille nacht, wonderbare nacht
Alles sluimert uit eerbied voor het heilige paar
31 Ой при лужку
Kak prie loezjkoe Kijk, door de weide, het brede veld, loopt in het wild een bekend kuddepaard
32 Коль славен
Kolj Slavjen Hoe Heilig is onze God in Sion, dat het Woord dit niet kan omschrijven.
33 Наша жизнь коротка
Nasja zjieznj karotka Schenk de glazen voller
Laat onze familieband steeds hechter worden
34 Эй ухнем
Eej oegnem Een lied over de mannen die vroeger door weer en wind en ijzige kou de trekschuiten door de Wolga sleepten.
35 Иже херувимы тайно
Iezje cheroewiemie tajno De engelen zingen: Wij zetten alle aardse zorgen aan de kant en zingen halleluja”.
36 Обломилась доска
Ablamielas doska Een kozak met verlof was op weg naar huis, Hij liep door het bos, op weg naar huis, Een gebroken plank, bracht de kozak ten val . Hij viel in het koude water.
37 С вином мы родились
Swienom mie rodieliesj Met wijn zijn wij geboren
Met wijn sterven we,
Met wijn worden we begraven door een dronken priester.
38 Липа вековая
Liepa wekawaja De eeuwenoude linde brult over rivier. In de verte weerklinkt het vermetele lied.
39 Вдоль по улице метелица метёт Vdolj pa oelietse
metjelietsa metjot Laat mij genieten van de pracht van een sneeuwstorm op straat
40 Эх, дороги
Ech, darogie Op de wegen is stof en mist, het is koud, de kogels fluiten
41 Вечер на рейде
Wetsjer na reedje De avond voor de aanval: Vaarwel, geliefde stad, we vertrekken morgen naar zee.
42 Отче наш Otsje Nasj Onze Vader die in de hemel zijt
43 Во царствии твоем Vo tsarstvie Twojem Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
44 Журавли́
Zjoeravlie Zijn de soldaten, die niet terugkeerden van het slagveld, veranderd in witte kraanvogels? Stil kijken we naar de hemel...
45 Ночь тиха над Палестиной Notsj tiecha nad Palestienoj
Stil is de nacht over Palestina, het is donker in Bethlehem, alleen de herders in het veld slapen niet.
Plotseling horen zij een zacht geritsel, in sneeuwwitte kleding verschijnt de engel Gods.
46 Не там Господь, где ветр волненья Nje tam Gospod, gdè wetr
wolnenja Niet daar, Heer, waar het vuur van twijfel is en liefde en jaloezie branden
47 Не для меня придет весна Nje dlja menja priedjot vesna De lente komt niet voor mij, het hart van het meisje vol genoegens klopt niet voor mij.
48 Небо и Земля Njebo ie zemlja Hemel en aarde triomferen nu.
Engelen en mensen jubelen in blijdschap: Christus is geboren, God heeft zich geopenbaard
49 Вот Полк Пошëл Wot Polk Pasjol Hier ging het regiment langs de steile oever, één onstuimige kozak buigt zijn hoofd, hij miste de Don.
50 Amoerskiej Wolnie